Supervisie

Supervisie schematherapie

Als supervisor schematherapie (ST-register/ ISST) geef ik supervisie over schematherapie in ambulante setting, dagbehandeling, klinische behandeling. Supervisie kan zich richten op individuele schematherapie en/of schemagroepstherapie. In geval van supervisie over schemagroepstherapie is het een voorwaarde dat uw co-therapeut minimaal 1 keer meekomt naar de supervisie om ook de co-therapeutische relatie en de interactie met de patientengroep te kunnen bespreken. Zie voor meer informatie over kosten van supervisie schematherapie de website van stichting Groeikracht.

Supervisie psychodiagnostiek (dynamische profielinterpretatie)

Regelmatig doceer ik aan de GZ-opleiding over psychodiagnostiek en de dynamische profielinterpretatie (DTP) en geef ik hier supervisie over. Zie voor meer informatie over kosten van supervisie diagnostiek de website van stichting Groeikracht (dit zijn supervisiekosten voor face to face contact. Indien ook supervisie wordt gegeven over uw verslag wordt voor indirecte tijd de helft van het uurtarief in rekening gebracht).

Supervisie Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)

Als NIP-supervisor psychodiagnostiek BAPD geef ik supervisie diagnostiek. Voorwaarde is dat de supervisant zelf zorgt voor afname en scoring van het materiaal bij drie patienten. Voor de voorwaarden van testmateriaal dat moet worden afgenomen bij patienten en regels omtrent verslaglegging wordt verwezen naar de website van het NIP. Zie voor meer informatie over kosten van supervisie diagnostiek BAPD de website van stichting Groeikracht.

Ik verzorg de supervisie onder de vlag van stichting Groeikracht. Stichting Groeikracht is een CRKBO-erkende stichting gericht op het verzorgen van post-academisch onderwijs voor (geestelijke) gezondheidszorg professionals en richt zich daarnaast op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Voor uitgebreide informatie over supervisie die gegeven worden en de mogelijkheid tot aanmelding voor supervisie zie de website van stichting Groeikracht.

Michiel van Vreeswijk