Kortingscoupon voor IPT-G DVD

IPT is een evidence based psychotherapie voor patiënten met depressieve problematiek. Op deze professioneel geproduceerde DVD wordt op heldere wijze in beeld gebracht hoe de IPT-G als groepstherapie fasegewijs verloopt. Aan de hand van acht deelnemers wordt de groep via rollen gesimuleerd, waarbij opvalt dat de rollen niet gekunsteld, maar snel waarheidsgetrouw overkomen. De therapeuten demonstreren van het begin af aan per fase hoe zij binnen matige structurering de interactie in de groep voortgaand stimuleren, van het begin tot het eind.

Bij mailen van deze kortingscoupon naar DinaSnippe@supervisie.nu ontvangt u 10 euro korting en betaald u slechts 25 euro.

Review: DVD Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT-G)

Dina Snippe, psychotherapeut en supervisor IPT
Michiel van Vreeswijk, supervisor Schematherapie

Zoals in de kennismakingsfase waarin  naar voren komt dat de groepsleden elkaars klachten en foci- zoals interpersoonlijke problematiek, rolverandering, rouw – verwoorden, en de tweede fase waarin  enige psycho educatie, gericht op mogelijke oorzaken van de depressieve klachten, op geleide van de therapeuten voornamelijk via de groepsleden verloopt. In derde fase zie we de groepsleden uit zichzelf beurtelings hun sociogram inbrengen om hun relaties met betekenisvolle anderen toe te lichten.
De opnames van de sessie vier tot en met elf laten zien dat er opnieuw matig structurerend en overwegend groepsdynamisch wordt gewerkt. De thema’s liggen per sessie niet van te voren vast. De structurering houdt dan in dat elke zitting wordt geopend met vaste vragen: hoe somber was ieder, op welk moment, was er een verband met de persoonlijke focus en wat heeft men er aan gedaan om veranderingsgericht te reageren? Terugkerende onderwerpen blijken structuur creëren in het dagelijkse leven, zich afgrenzen of een assertievere opstelling in sociale contacten, waarbij de therapeuten en groepsleden het verband met de foci verder uitwerken en een inzicht gevend verband met hun relationele verleden kunnen beseffen. Suggesties om te veranderen worden soms ter plekke in de groep geoefend in een gedragstherapeutisch rollenspel.
In zitting twaalf, de eindfase, wordt getoond hoe de groepsleden beurtelings inbrengen hoe het eerder ingebrachte sociogram veranderd is.
Een volgend fragment betreft de eerste follow up zitting, een maand na de beëindiging: de afgelopen periode wordt in de groep interactief geëvalueerd. Problemen worden niet opnieuw bewerkt en aandacht wordt besteed aan geleerde zienswijzen en gedragingen die een terugval verhelpen.
Aan het eind van de DVD, dat ook voorzien is van Engelse subtitels, worden op voorlichting, op demythologisering van de groep, en op motivatie gerichte intakes voor IPT-G in beeld gebracht; met empathische navraag naar het opzien tegen een groepsbehandeling, relevante relationele ervaringen, mogelijk te verwachten herhalingspatronen, veranderingswensen en het in herinnering brengen van de groepsregels en werkwijze.
Conclusie
Deze professioneel gemaakte DVD is een aanrader voor ieder die een helder zicht wil krijgen op de praktijk van IPT-G. De DVD maakt daarnaast duidelijk dat een IPT-G model bij een matige structurering van de groepstherapeuten niet leidt tot een strak geprotocolleerd keurslijf, maar tot een behandeling waarin de patiënten interactief veel van elkaar leren. Kortom, de twee therapeuten, Dina Snippe en Michiel van Vreeswijk, tonen aan hoe IPT-G als een daadwerkelijke groepstherapie in praktijk gebracht kan worden.


Hans Snijders, klinisch psycholoog-psychotherapeut

Literatuur
Snippe.D. (2009). Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep. Een behandelprotocol voor depressie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Kortingscoupon voor IPT-G DVD

titel: Kortingscoupon voor IPT-G DVD
prijs: € 0.00
grootte: 1.4 MB
taal: Nederlands
bestandsfomaat:

titel: Kortingscoupon voor IPT-G DVD
prijs: gratis
grootte: 1.4 MB
taal: Nederlands
bestandsfomaat:


overzicht downloads

Michiel van Vreeswijk