Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Het ammendement gegevensverwerking van Google is geaccepteerd. Google wordt niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en IP-adressen worden geannonimiseerd. Er zijn echter situaties waarbij M. F. van Vreeswijk Beheer BV informatie van u nodig heeft om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering voor een download te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en wordt niet gedeeld met derden. M. F. van Vreeswijk Beheer BV streeft ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat persoonlijke informatie via internet wordt verzameld. M. F. van Vreeswijk Beheer BV neemt hierbij de AVG (GDPR) in acht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. M. F. van Vreeswijk Beheer BV spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. M. F. van Vreeswijk Beheer BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. M. F. van Vreeswijk Beheer BV spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij M. F. van Vreeswijk Beheer BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan M. F. van Vreeswijk Beheer BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door M. F. van Vreeswijk Beheer BV.

Michiel van Vreeswijk